2022 Açık Ortaokul Açık Lise Mesleki Açık Lise ve İmam Hatip İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme Tarihleri Ne Zaman?

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün ”Açık Öğretim Okulları Kayıt İşlemleri
” konulu 24.12.2021 tarih ve E-24659360-490.99-39785371 sayılı yazıları yazımız ekinde gönderilmiştir.
Ekte gönderilen yazı gereği; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları 4 -10 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup 20 Aralık 2021 tarihinde sınav sonuçları açıklanmıştır.

Açık Ortaokul Açık Öğretim Lisesi Kayıtları Ocak 2022 Hangi Tarihlerde?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem sınavları için Makam Oluru ile Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 27 Aralık 2021 tarihinden 28 Ocak 2022 tarihi mesai bitimine kadar; Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemlerinin 17 Ocak 2022 tarihinden 28 Ocak 2022 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki kılavuzlar doğrultusunda yapılması, belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrencilerin 31 Ocak 2022 tarihinden 8 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar kayıt işlemlerinin yapılması uygun görülmüştür.
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif olan öğrenciler, Açık Öğretim Liselerine kayıt yaptırmak istemeleri halinde, örgün eğitimde dönem atlatma işlemi tamamlandıktan sonra bu öğrencilerin ilk kayıt işlemleri yapılabilecektir.

Açık Lise Sınav Tarihler Belli Oldu

AÇIK ÖĞRETİM İMAM HATİP LİSESİ 2021 – 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU

1. KAYIT İŞLEMLERİ

 1. Kayıt Yenileme Tarihleri : 17 – 28 Ocak 2022
 2. Mazeretli Kayıt Yenileme Tarihleri : 31 Ocak – 8 Şubat 2022
 3. Kayıt Yenileme Yeri : Yüz Yüze Eğitim Verilen

  Okullar/Kurumlar

 1. Sınav Ücreti (TC) : 50 TL
 2. Sınav Ücreti (KKTC) : 75 TL 
 3. Sınav Ücreti (Yurtdışı) : 50 TL 
 4. Öğrenci Yüz Yüze Eğitim İş ve İşlemleri Ücreti : 30 TL

Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler; sınav ücreti olarak 50 TL’yi https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların banka kartı veya kredi kartı ile veya Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın mobil veya internet bankacılığı sistemi üzerinden veya ATM’lerden T.C. Kimlik numaraları ile (T.C. Vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları geçici T.C. Kimlik numaraları ile) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaktır. Sınav katılım ücretinin yatırıldığına dair belge muhafaza edilecektir.

NOT: Uzaktan eğitimle alınması gereken dersleri tamamlayan veya herhangi bir sebeple bu dönem uzaktan eğitim derslerinin sınavlarına katılmayacak olup sadece yüz yüze eğitim derslerine devam edecek öğrenciler; sınav katılım ücreti yatırmadan, yüz yüze eğitim veren okul/kurum müdürlüğünün Okul Aile Birliği hesabına “Öğrenci Yüz Yüze Eğitim İş ve İşlemleri Ücreti”ni yatıracak ve yüz yüze eğitim aldığı Okul/Kurum müdürlüğüne başvuruda bulunarak kayıt yenileme işlemini yaptıracaktır.

KKTC’ de ise kayıt yenileyen öğrenciler sınav katılım ücretinin 25 TL’sini kayıt yaptıracağı okul müdürlüğünün kırtasiye,  personel ve diğer giderlerinde kullanılmak üzere Okul Aile Birliği hesabına makbuz karşılığında yatırılacaktır.

Yurtdışında okuyan Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri kayıt yenilemek için kayıtlı bulundukları kuruma yıllık 300 € ödeyeceklerdir. Kayıt yenileme işlemi yaptırdıkları kurumlar,  kayıtlı her öğrenci için; her dönem 50 TL kayıt yenileme ve sınav ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaklardır.

2. ÖĞRENCİ YÜZ YÜZE EĞİTİM İŞ VE İŞLEMLERİ ÜCRETİ

2021-2022 eğitim öğretim yılında Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri yüz yüze eğitime devam ettikleri her dönem için kırtasiye, personel ve diğer giderlerinde kullanılmak üzere, yüz yüze eğitim veren okul/kurum müdürlüğünün Okul Aile Birliği hesabına “Öğrenci Yüz Yüze Eğitim İş ve İşlemleri Ücreti” olarak 30 TL yatıracaklardır.

 

NOT: Kayıt yenileyecek öğrencilerden; yüz yüze eğitimini tamamlamış veya herhangi bir mazereti sebebiyle yüz yüze eğitime devam edemeyecek olanlardan bu ücret alınmaz.

 1.  NAKİL

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden kayıtlı bulunduğu Yüz Yüze Eğitim Okulundan/ Kurumundan başka bir Yüz Yüze Eğitim Okuluna/ Kurumuna nakil gitmek isteyen öğrencilerin nakil işlemleri sistem üzerindeki ‘’Nakil Gönderme’’ modülünden yapılır. Nakil gönderilen Yüz Yüze Eğitim Okulu/Kurumu nakil talebini onaylar veya reddeder.

4. AÇIKLAMALAR

 1. Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden, öğrencilik durumu aktif, donuk veya silik durumda olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemini yapabilirler.
 2. Öğrencilik durumu donuk, silik veya silik Form C’li olup kayıt yenileyen öğrenciler için yüz yüze dönemi olarak kendi dönemlerine uygun grup olması halinde yüz yüze eğitim alan derslerini alabilirler. Aksi takdirde sadece uzaktan eğitim ortak sınavlarına katılabilirler.
 3. Sınav katılım ücretini yatıran öğrenci sistem tarafından (ücretin yatırıldığı gün mesai bitiminde veya gün bitiminde saat: 23.59’dan sonra) otomatik olarak “AKTİF” hale getirilir. Ancak yüz yüze eğitim için kayıt olmak üzere yüz yüze eğitim aldığı Okul\Kurum müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekmektedir.
 4. Öğrencilik durumu silik olup kayıt yenileyecek öğrencilerin kayıt yenileme işlemi için yüz yüze eğitim aldığı Okul/Kurum müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

5. Ücret muafiyeti olan öğrenciler durumlarını belgelendirmeleri halinde sınav katılım ücreti yatırmazlar. Bu durumdaki öğrenciler dönem kayıtları için kayıt yenileme tarihleri arasında yüz yüze eğitim aldıkları okullara/kurumlara başvurmaları gereklidir. Yüz yüze eğitim okulları/kurumları, öğrencinin muafiyet durumunu gösteren ‘‘ücret muafiyet belgelerini’’ tarayıp sisteme kaydeder.

 1. Kayıt yenileme işlemi yaptıran öğrenciler; “http://aoihl.meb.gov.tr” adresinde ilan edilen tarihler arasında sistemden ders seçimini yapar ve seçtikleri uzaktan eğitim derslerinin kitaplarını Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden alabilirler. Yüz yüze eğitim alan (meslek) derslerinin kitaplarını ise; yüz yüze eğitim aldıkları okul/kurumdan alabilirler.
 2. Kayıt yenileme yapmayan öğrenci uzaktan eğitim sınavlarına giremez.

5. ÖĞRETİM SİSTEMİ ve DERS SEÇİMİ

 • Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’nde Ders Geçme ve Kredi sistemi uygulanır. Program; ortak, alan ve seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız dönemlerden oluşur. Öğrenciler, yapılan sınavlarda başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar.

Alan Dersleri: Kayıtlı olunan alana göre tanımlanmış alan derslerini ifade eder. Haftalık Ders Çizelgesinde belirtildiği üzere bu derslerin bir kısmı yüz yüze eğitimle, bir kısmı ise; uzaktan eğitimle alınmak zorundadır. 4 yıllık sistemde alınması gereken alan dersleri http://aoihl.meb.gov.tr adresinde “Haftalık Ders Çizelgeleri” başlığı altında yayınlanmıştır. Çizelgedeki (*) işaretli derslerin (Kur’an-ı Kerim derslerinin) muafiyeti yoktur. Bu dersler başarılmak zorundadır. Diğer yüz yüze eğitimle alınan derslerden başarısız olunması hâlinde; öğrenci bu derslerden muaf tutulup, yerine başka bir alan dersi verilebilir. Öğrencinin, kendi alanı ile ilgili okutulacak seçmeli dersleri yüz yüze eğitimin yapıldığı okul/kurum tarafından belirlenir.

Uzaktan eğitimle alınan alan dersleri ise; başarılamazsa tekrar alınması gerekir. Üç kez sınava girilerek başarısız olunan alan dersinden muaf olunur. Muaf olunan dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Eğer öğrenci alan kredisini tamamlayamamışsa; alan kredisi tamamlanana kadar muaf olunan alan dersinin/derslerinin tekrar alınması gerekir.

Ortak Dersler: Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’nden mezun olabilmek için alınması gereken genel kültür dersleridir. Bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir. Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir. Uygulanmakta olan Haftalık Ders Çizelgesine göre “Türk Dili ve Edebiyatı” dersi ile önceki  Haftalık Ders Çizelgelerinde bulunan “Dil ve Anlatım” dersi başarılması zorunlu olan derslerdir. Bu derslerden muaf olunmaz. Uzaktan eğitim sınavları için ders seçilirken öncelikle ortak derslerin seçilmesi gerekmektedir.

Seçmeli Dersler: Mezuniyet kredisini tamamlamak için ortak ve alan derslerinin yanında alınan derslerdir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci; o dersi istediği takdirde tekrar alabilir veya onun yerine başka seçmeli ders seçebilir.

 • Devam Devamsızlık: Yüz yüze eğitime devam mecburiyeti vardır. Her bir dersin bir dönem için devamsızlık oranı ¼ ’ dür. Bu oranı aşan öğrenciler o dersten devamsızlıktan kalırlar.
 • Kredi: Haftalık Ders Çizelgesinde belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısı o dersin kredisidir. Öğrenciler, başardıkları derslerin kredilerini kazanırlar. Daha önce sınıf sisteminde öğrenim görmüş öğrencilerin başarılı oldukları derslerin haftalık ders saati sayısı, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’nde o dersin kredisi olarak değerlendirilir.
 • Mezuniyet Kredileri: Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi mezuniyeti için gerekli kredi toplamı için linke tıklayınız. (http://aoihl.meb.gov.tr/www/sss-mezuniyet-ve-yuksek-ogretim-ile-ilgili-sorular/icerik/17)
 • Ders Seçimi: “Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi’nde kaydı “AKTİF” olan öğrenciler; öğrenci numarası ve şifresi ile sistemden kayıt süresince ders seçimini yaparlar.

NOT:

Yüz Yüze Eğitim ile Verilen Alan Derslerinde; 

 • Her Alan Dersi; Haftalık Ders Çizelgesinde belirtilen kendi döneminde

Örnek: “Kur’an-ı Kerim 2” dersi 2. Dönemde, “Kur’an-ı Kerim 7” dersi 7. Dönemde, “Arapça 5” dersi 5. Dönemde, “Arapça 8” dersi 8. Dönemde, “Hadis 1” dersi 3. Dönemde, “Hadis 2” dersi 4. Dönemde, “Tefsir 1” dersi 5. Dönemde, “Tefsir 2” dersi 6. Dönemde vb. gibi.

 • Her öğrenciye; kendi döneminin dersleri verilmelidir. Öğrencinin kendi döneminden daha üst dönemlerde bulunan dersler

Örnek: Öğrencinin normalde dönemi 3. Dönem ise; bu öğrenciye sadece “Kur’an-ı Kerim 3”, “Arapça 3” ve “Hadis 1” dersleri verilmelidir. Bu öğrenciye “Kur’an-ı Kerim 4, 5, 6, 7, 8”, “Arapça 4”, “Mesleki Arapça 5, 6, 7, 8”, “Hadis 2”, “Tefsir 1, 2”, “Hitabet ve Mesleki Uygulama 1, 2” dersleri verilemez.

 • Derslerde program bütünlüğü esastır. Herhangi bir dersin alt programını hiç almamış veya devamsızlıktan o dersten kalmış bir öğrenciye (böyle bir durumdaki öğrenci o dersi hiç almamış sayılır) bu dersin üst programı verilemez.

Örnek: “Arapça 2” Dersini hiç almamış veya bu dersten devamsızlıktan kalmış bir öğrenciye “Arapça 3, 4”, “Mesleki Arapça 5, 6, 7, 8” gibi üst programlar verilemez.

 • Program olarak birbirinin devamı niteliğindeki dersler (alttan alınan dersler hariç) aynı dönem içerisinde

Örnek: “Arapça 3” dersi ile “Arapça 4” veya “Mesleki Arapça 5, 6, 7, 8” dersleri aynı dönem içerisinde verilemez. Daha önce alınıp da not ile başarısız olunan “Arapça 1” veya “Arapça 2” dersleri varsa bu dersler aktif döneminin “Arapça 3” dersinin programı ile çakışmaması şartıyla verilebilir.

 • Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’nde yoğunlaştırılmış yüz yüze eğitime:
 1. Ortaöğretim kurumu mezunu olarak kayıt yaptıranlar,
 2. Uzaktan eğitim ile alacağı ortak dersi kalmayanlar,
 3. İlk kayıt veya kayıt yenileme yaptırdığı eğitim öğretim yılının 1 inci dönemi ilk kayıt/kayıt yenileme işlemlerinin son günü itibarıyla 18 yaşından gün alanlar (18 yaş hesabı her eğitim öğretim yılının başı, ilk dönem kayıt yenileme veya ilk kayıt tarihi işlemlerinin yapıldığı son gün itibarıyla yapılır),
 4. Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Yurt Dışı Programı’na kayıtlı olanlar ile
 5. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler katılabilir.

Öğrencilerin daha kısa zamanda yüz yüze eğitimlerini tamamlayabilmeleri için; yukarıdaki şartları taşıyan öğrencilerden en az 8 kişilik bir grup oluşması, yüz yüze eğitim kurumunun fiziki durumu ve öğretmen kadrosunun uygun olması hâlinde yoğunlaştırılmış eğitim uygulanabilir.

Yukarıdaki şartları taşıyan ve 8 yoğunlaştırılmış dönemde yüz yüze eğitimini başarı ile bitiren öğrenciler diğer mezuniyet şartlarını da taşımaları halinde mezun edilir.

Yoğunlaştırılmış eğitim programlarında:

 1. Dönem, örgün eğitimdeki bir dönemin yarısı kadardır.
 2. Her bir dersin haftalık ders saati sayısı; Haftalık Ders Çizelgesindeki o dersin ders saati sayısının iki katıdır.

Örnek: 18 Haftalık dönemin ilk 9 haftası “Arapça 1”dersi, ikinci 9 haftası “Arapça 2”dersi

yoğunlaştırılmış (haftalık ders saatleri 2 kat) olarak verilecektir.

 1. Birbirinin devamı niteliğindeki dersler verilirken program takibine dikkat edilecek, program bütünlüğü bozulmayacaktır.

Örnek: “Arapça 1” dersi verilmeden “Arapça 2, 3, 4”, “Mesleki Arapça 5, 6, 7, 8” derslerinden herhangi biri verilmeyecektir.

 1. Birbirinin devamı niteliğindeki dersler, 9 haftalık aynı yoğunlaştırılmış dönem içerisinde aynı anda (birlikte) verilmeyecektir.

Örnek:  “Arapça 1” dersi ile “Arapça 2” dersi veya diğer Arapça dersleri (“Arapça 3, 4”, “Mesleki Arapça 5, 6, 7, 8”) 9 haftalık aynı yoğunlaştırılmış dönem içerisinde aynı anda (birlikte) verilmeyecektir.

Ancak, daha önce alınıp da not ile başarısız olunan alt dönem dersleri varsa, bu dersler; program bütünlüğü dikkate alınarak öğrencinin dönemine uygun olarak verilen derslerle çakışmamak kaydıyla dönem dersleriyle birlikte verilebilir.

Örnek: Öğrenci daha önce “Arapça 1” ve “Arapça 2” derslerini almış ve “Arapça 1” dersinden dönem sonu puanı 25 olarak başarısız olmuş. Bu öğrenci 9 haftalık aynı yoğunlaştırılmış dönem içerisinde; gireceği derslerin programı çakışmaması şartıyla normal döneminin dersi olan “Arapça 3” dersi ile alttan kalan “Arapça 1” dersini birlikte alabilir.

Yukarıdaki 1., 2., 3. ve 4. maddede not olarak belirtilen hususlar, yoğunlaştırılmış eğitimler için de geçerlidir.

6) Lise diploması ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıt yaptıran öğrenciler sorumlu oldukları uzaktan eğitim derslerini sistemdeki ‘’Zorunlu Dersler’’ ekranından takip etmek ve bu derslerin sınavlarına girmek zorundadırlar.

6. SINAVLAR

 1. Sınav Şekli ve Tarihi: Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’nin yüz yüze eğitim alan derslerinin ölçme ve değerlendirmesi yüz yüze eğitim verilen okul/kurumlar tarafından yapılır.

Uzaktan eğitim derslerinin sınavları; okulun internet sayfasında duyurulacak tarihte ve bu duyuruda açıklanacak sınav yöntemiyle yapılır.

 1. Sınav Sonuçlarının Duyurulması: Sınav sonuçları “http://aoihl.meb.gov.tr” internet adresinden öğrencilere

Posta ile sınav sonuç belgesi gönderilmez.

Açık Lise Kayıt Dönemi 2021-2022 Başvuru Kılavuzu tıklayınız

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu