BM Ekonomik ve Sosyal Konsey Ne İş Yapar? ECOSOC Yetki ve Görevleri Nelerdir Üyeleri Kimlerden Oluşur?

BM Yetki ve Görevleri Nelerdir 

BM’nin 6 temel organından birisi olan Ekonomik ve Sosyal Konsey 54 üyeden teşekkül eder ve üyeler 3 yıl için seçilir. konsey kararlarını genellikle salt çoğunluk ilkesine göre verir ve her üyenin bir oy hakkına sahiptir.

Ekonomik ve Sosyal Konsey uluslararası ekonomik ve sosyal konularda Birleşmiş Milletler üyelerine ve genel kuruluna siyasi tavsiyelerde bulunur. Ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık ve eğitim alanlarında çalışmalar yapar ve yaptığı çalışmaları rapor haline getirerek Birleşmiş Milletler genel kuruluna sunarak karar alınmasında tavsiyede bulunur.

Diğer yandan temel hak ve özgürlüklerini ve insan haklarını geliştirici faaliyetlerde bulunur. Ekonomik ve Sosyal Konsey ayrıca uluslararası alanda ve çeşitli konularda konferanslar tertipler, çeşitli organizasyonlar gerçekleştirir ve bu organizasyonların izlemesini yapar.

Birleşmiş Milletler kendisine bağlı diğer özel kurum ve kuruluşların çalışmalarını onlarla koordineli olarak yürütür ve bu kuruluşların çalışmaları ile ilgili genel kurula öneriler sunar.

Ekonomik ve Sosyal Konsey uluslararası platformda sosyal ve ekonomik konuların yanı sıra dünya genelini ilgilendiren siyasi konuların da tartışılmasını gündeme getirebilir. Bu konularda uluslararası iş birliği çalışmaları yürütür, üyelere, kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunur. Bu yönüyle ekonomik ve sosyal konularda BM için anahtar konumundadır.

Ekonomik ve Sosyal Konsey yıl içerisinde çeşitli oturumlar ve birçok hazırlık toplantıları düzenleyerek paneller, konferanslar ve forumlar gerçekleştirir. Temmuz ayında New York’ta ve Cenevre’de 4 hafta süresince oturum düzenler. Bu oturumlarda Uluslararası ekonomik, sosyal ve insani konular müzakere edilir. Oturumlara üyelerin bakanları ve üst düzey bürokratları katılım sağlar.

Ekonomik ve Sosyal Konsey’in çalışmalarına BM’nin çeşitli yardımcı organlar da katılır. Ekonomik ve Sosyal Konsey’in altında 9 çalışma komisyonu görev yapar. Bunlar: İstatistik Komisyonu, Nüfus ve Kalkınma Komisyonu, Sosyal Kalkınma Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Kadının Statüsü Komisyonu, Narkotik Komisyonu, Suçu Önleme ve Ceza Hukuku Komisyonu, Kalkınma için Bilim ve Teknoloji Komisyonu

Ekonomik ve Sosyal Konseye ayrıca Birleşmiş Milletlere bağlı olarak çalışan UNİCEF WHO, UNESCO gibi BM’nin ikincil kuruluşları da önerilerde bulunur ve konsey bu kuruluşların tavsiyelerini genel kurul gündemine taşır.

Ekonomik ve Sosyal Konsey’e üye ülkeler içerisinden yaklaşık olarak 2100 sivil toplum kuruluşunun üyeliği vardır. Konsey bu sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları ile ilgili bilgi alır, onların düşüncelerini ve tecrübelerini kabul eder.

Birinci kategorideki STK’lar konseyin faaliyetleri ile yakından ilgilenen kurum ve kuruluşlardan oluşur.

İkinci kategorilerdekiler konseyin bazı faaliyetlerini takip eden kuruluşlardır.

konumda olan STK’lar ise danışman ve kimi zaman da gözlemci konumunda bulunanlardır.

Ekonomik ve Sosyal Konsey STK’ların görüş ve sorunlarını Birleşmiş Milletler genel sekreterliğine sunar ve bu konularda müzakerede bulunulmasını sağlar.

BM Ekonomik ve Sosyal Konsey Üyeleri Kimlerden Oluşur?

Üye ülkeler ve uluslararası kuruluşlar içinde STK’larla en çok ilişki içerisinde bulunan Birleşmiş Milletler organı: Ekonomik ve Sosyal Konsey

Ekonomik ve Sosyal Konsey’in çalışmalarında ve dünya ülkeleri üzerinde görüş bildirilmesinde en etkili organlar iş birliği yapmış olduğu özellikle 1. kategorideki sivil toplum kuruluşlarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu