Devlet Denetleme Kurulu Görev ve Yetkileri Nelerdir? Başkanı Kim 2021

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 138. maddesi gereğince 1981 yılında kurulan Devlet Denetleme Kurulu; idari işlemlerde hukuka uygunluğu denetlemek, kurumların verimli ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve hizmetlerin geliştirilmesini temin etmek için doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren bir kuruluştur.

Devlet Denetleme Kurulu başkanı ve üyeleri doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Devlet Denetleme Kurulu klasik anlamda bir denetleme veya teftiş kurulu değildir. Kurumların daha verimli, düzenli ve kamuya faydalı bir şekilde çalışmasını temin etmek için tavsiye kararları ve bilgi notu şeklinde çalışmalarıyla kurumlar üzerinde denetleme görevini yapar.

Devlet Denetleme Kurulu Görev ve Yetkileri

Devlet Denetleme Kurulu idari birimleri disiplin ve ceza kovuşturması gibi yaptırımlarda bulunmaz.

Devlet Denetleme Kurulu kendiliğinden kurum ve kuruluşlar üzerinde bir araştırma ve inceleme çalışması yapmayıp; kamudan ve vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikâyetler üzerine inceleme ve araştırma çalışmaları yapar. Çalışmaları neticesinde Cumhurbaşkanı’na bilgi notu ve rapor sunar.

Devlet Denetleme Kurulu raporlarının aleniyet zorunluluğu yoktur. Alınan kararlar ve sunulan raporlarda sadece Cumhurbaşkanına iletilir. Cumhurbaşkanlığına iletilen rapor ve bilgi notu ilgili idareye gönderilir ve ilgili idareye bu konuda hizmet ve çalışmalardaki faaliyetleri yeniden değerlendirir.

2021 yılı itibariyle Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ‘dır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu